Noppenplaatsysteem

Noppenplaatsysteem Bij voldoende beschikbare opbouwhoogte en een vlakke ondergrond is er vloerverwarming volgens het noppenplaat-
systeem.

Bij dit systeem worden de vloerverwarmingsbuizen, in het zogeheten slakkenhuispatroon, in een geïsoleerde noppen-
plaat aangebracht. De buisafstand is afhankelijk van de keuze voor hoofdverwarming of bijverwarming. Langs de wanden wordt randisolatie aangebracht, zodat de vloer ruimte heeft
om uit te zetten, krimpscheuren tegen te gaan en warmtever-
lies naar de wanden te voorkomen.

De geïsoleerde noppenplaten zijn leverbaar vanaf 30 mm hoogte. Per situatie adviseren wij u graag wat de meest geschikte dikte is voor uw vloer.